Türkiye’de Gelişen Aile Terapisine Bir Bakış Açısı

Bu makale Türkiye’de aile terapisinin gelişen yolculuğunu özetlemeye çalışmaktadır. Aile terapisinin gelişimi ve tarihi hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Aile terapisinin karşılaştığı zorlukların bağlamını açıklamaya çalışan formülasyonlar, son birkaç on yılda yaşanan tarihi olayların yanı sıra siyasi olayları da içermektedir. Aile terapisinin eğitim, düzenleme ve mevzuatındaki mevcut zorluklar, mikrodan makro perspektiflere kadar değişen bir […]

Pandemi Sırasında Kaygı, Belirsizlik ve Esnek Dayanıklılık: “Terapötik Çiftin Bakışını Yeniden Yönlendirmek”

Mevcut küresel covid 19 salgını, birçok psikoterapistin telefon veya internet aracılığıyla uzaktan çalışmasını gerektiriyor. Aynı zamanda önemli sayıda psikoterapist sosyal mesafeyi koruyarak maskeyle çalışıyor. Bu pandeminin etkisi dikkatimizi iki soruya çekiyor: Birincisi, ofiste çalışmak ile çevrimiçi çalışmak arasındaki fark. İkincisi, dış olayların bireyleri kişisel olduğu kadar sosyal olarak da nasıl etkilediğidir. Bu bölüm, her ne […]

Analist Filizleyen Analiz

Psike İstanbul’un Büpam ile 8-9 Aralık tarihinde ortaklaşa düzenlediği ve teması “İç Dünya – Dış Gerçeklik” olan ve “Onur Saltuk Dönmez anısına” adanan Psikanalitik Bakışlar-12 Sempozyumu kapsamında 9 Aralık Pazar saat 9’da başlayacak olan IPSO panelinde aday Psikanalist Eda Arduman’ın sunumunun özeti: ‘Psikanalist Filizleyen Psikanaliz’ Psikanaliz (psikoterapinin bazı biçimlerine ve psiko-farmakolojik tedavilerin tersine) tanım gereği […]

Bir Terapistin Yas Süreci

Bu yazı 10.09.2020 tarihinde t24.com ‘da yayınlanmıştır. Psikoterapide danışan çalışmanın öznesidir. Beklenmedik bir şekilde çalışma öznesini yitiren bir terapistin yas yolculuğunun başlangıç aşamasından bir kesit paylaşıyorum: İki öznenin (psikoterapi çalışması şartlarını belirleyen antlaşma olan) “terapötik çerçeve” içinde buluşup etkileşmesiyle psikoterapi denen sağaltım çalışması gerçekleşiyor. Winnicott (1956) psikoterapi çerçevesini, “terapi düzeni”ni, “ayrıntıların yönetilmesinin toplamı” olarak tanımlıyor. […]

Daha Güvenli İşleyiş İskelesi ile Sevgiyi Yeniden Sağlama

Bu yazı 14.05.2016 tarihinde PACT websitesinde yayınlanmıştır. Yakın ilişkilerin korkak insanlara göre olmadığı söylenir, ancak araştırmalar bize ilişkilerin zevki ve güvenilirliğinin bize hayatın sıklıkla sunduğu zorlukların üstesinden gelme esnekliğini sağladığını defalarca göstermektedir. Yaşamın getirdiği engellerin bazıları dışsaldır (örneğin, ekonomik kriz veya sevilen birinin ciddi bir hastalığı veya ebeveynlerin boşanması) ve diğerleri içseldir (örneğin, kararsızlık durumları, […]