Psike İstanbul’un Büpam ile 8-9 Aralık tarihinde ortaklaşa düzenlediği ve teması “İç Dünya – Dış Gerçeklik” olan ve “Onur Saltuk Dönmez anısına” adanan Psikanalitik Bakışlar-12 Sempozyumu kapsamında 9 Aralık Pazar saat 9’da başlayacak olan IPSO panelinde aday Psikanalist Eda Arduman’ın sunumunun özeti:

‘Psikanalist Filizleyen Psikanaliz’

Psikanaliz (psikoterapinin bazı biçimlerine ve psiko-farmakolojik tedavilerin tersine) tanım gereği açıkları kapatmakla, eksiklikleri doldurmakla yetinmeyip kişiliğin bütününü, gelişmenin tamlığını tartışma konusu eden yöntemdir. (J.C. Smirgel, 2005). Bu sunumda psikanaliz formasyonu sırasında adayın psikanalist kimlikle özdeşleme süreci ödipal çatışma açısından ele alınacak, Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ isimli romanından esinlenerek çiçek açan psikanalistin ve ustalaşan nakkaşın yolculuğu Ödipus efsanesi üzerinden yorumlanacaktir.

Fotoğraf açıklaması yok.

Görsel: Nizamî’nin şiirinde Hüsrev’in Şirin’i ilk gördüğü sahne.

Kayıt bilgisi için: http://www.psikanalitikbakislar.com/sempozyum/kayit

Write a comment